งานรับเข้านักศึกษา

 

personal

หัวหน้างานรับเข้านักศึกษา

IMG_0001 copy นางสมรัก  ผ่านสุวรรณ
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ดีด ส.3
สังกัด : งานรับเข้านักศึกษา

personal

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย

IMG_0003 นางวันเพ็ญ  ศรีมะโรง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สังกัด : งานรับเข้านักศึกษา
IMG_0001 นางสุมัทนา  รัตนกุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สังกัด : งานรับเข้านักศึกษา
นางสาวมยุรา  รัตนะบุญศิริ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สังกัด : งานรับเข้านักศึกษา