ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ประเภทคัดเลือกทั่วไป ปีการศึกษา 2559

เผยเเพร่เมื่อ 1047 เข้าชม


รงตทั่วไป

รายชื่อ pdf ไฟล์ (พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบคลิกที่รูป)
1.รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตร ค.บ. 5 ปี และสาขาวิชาการท่องเที่ยว ศศ.บ. 4 ปี

2.รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว หลักสูตร 4 ปี
3.รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว หลักสูตร 2 ปีหลังฯ และ 4 ปีเทียบโอน