แจ้งนักศึกษาภาคกศ.ป. (เสาร์-อาทิตย์) ปรับผลการเรียน I เป็น F อัตโนมัติ ภาคเรียนที่ 2/2558

เผยเเพร่เมื่อ 779 เข้าชม

แจ้งนักศึกษาภาคกศ.ป. (เสาร์-อาทิตย์) ปรับผลการเรียน I เป็น F อัตโนมัติ ภาคเรียนที่ 2/2558  นักศึกษาต้องดำเนินการแก้ผลการเรียน I ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2559  อาจารย์ส่งผลการเรียนถึงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.30 น. หลังจากนั้นจะทำการปรับผลการเรียนเป็น F ทันที

Full Screen