แจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด่วนที่สุด

เผยเเพร่เมื่อ 1029 เข้าชม

แจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด่วนที่สุด ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559   เนื่องจากไปรษณีย์ไม่สามารถจัดส่งตามที่อยู่ที่แจ้งไว้

Full Screen