แจ้งผู้สมัครที่สมัครในสาขาวิชาไม่เปิดสอน ดำเนินการเปลี่ยนสาขาวิชาใหม่ ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์)

เผยเเพร่เมื่อ 937 เข้าชม

แจ้งผู้สมัครที่สมัครในสาขาวิชาไม่เปิดสอน ดำเนินการเปลี่ยนสาขาวิชาใหม่ ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) หากไม่ประสงค์เปลี่ยนสาขาวิชาใหม่ ให้นำใบเสร็จค่าสมัครติดต่อรับเงินคืนได้ที่ งานคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เลือกสาขาใหม่ กศป