โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทำผลงานทางวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็วและผ่านในครั้งเดียว รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2

เผยเเพร่เมื่อ 563 เข้าชม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทำผลงานทางวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็วและผ่านในครั้งเดียว รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2
วันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

« 1 ของ 4 »