ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภท Portfolio รอบที่ 1 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561

เผยเเพร่เมื่อ 1629 เข้าชมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ไฟล์ประกาศ)

– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– คณะครุศาสตร์

– คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

– คณะวิทยาการจัดการ

– คณะเทคโนโลยีการเกษตร

– คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม