โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน

เผยเเพร่เมื่อ 922 เข้าชม

โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL)

« 2 ของ 5 »