อบรมพัฒนาบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เผยเเพร่เมื่อ 319 เข้าชม

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดอบรมพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ระหว่างวันที่  23 – 25 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

« 1 ของ 2 »