นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ KM ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 12 มกราคม 2565

เผยเเพร่เมื่อ 45 เข้าชม

นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ KM ประจำปีงบประมาณ 2564  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
SNRU KM Share & Learn 2012 วันที่ 12 มกราคม 2565  ณ หอประชุมจามจุรี 1

« 1 ของ 3 »