พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การพัฒนาวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร

เผยเเพร่เมื่อ 107 เข้าชม

วันที่ 20 ม.ค. 65 เวลา 10.00 น. ม.ราชภัฏสกลนคร ลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การพัฒนาวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร ณ หอประชุมจามจุรี 1 ม.ราชภัฏสกลนคร โดย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และ ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นผู้ลงนาม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายพิสิษฐ์ แร่ทอง และคณะผู้บริหารจาก 2 หน่วยงาน รวมเป็นเกียรติในการลงนามครั้งนี้ จากนั้นเยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร และโรงงานต้นแบบอุตสาหากรรมการเกษตร ที่นำมาจัดแสดง ณ บริเวณสถานที่จัดงาน และโรงงานต้นแบบฯ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏสกลนคร