เอกสารงานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

เผยเเพร่เมื่อ 701 เข้าชม

 

 

แผนผังประเมินผลการสอนชั้นต้น

แผนผังแสดงขั้นตอนการดำเนิน

แผนผังประเมินผลการสอน-อนุกรรมการ

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ ก.พ.อ.