ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ (ก.วช.) ครั้งที่ 2/2565

เผยเเพร่เมื่อ 276 เข้าชม

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ (ก.วช.) ครั้งที่ 2/2565  วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร อาคาร 10 ชั้น 2