ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 2/2565

เผยเเพร่เมื่อ 274 เข้าชม

ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 2/2565  วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร