อบรมเรื่องการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ OBE

เผยเเพร่เมื่อ 1122 เข้าชม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ Outcome-based Education (OBE) วันที่ 21 – 22 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

« 1 ของ 2 »