กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565

เผยเเพร่เมื่อ 446 เข้าชม

📢  แจ้งนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามรายละเอียด ดังนี้

▶  ตรวจ ATK ก่อนเข้ารับการปฐมนิเทศ วันที่ 22 พ.ค. 65

▶  ปฐมนิเทศ (ระดับมหาวิทยาลัย) วันที่ 23-24 พ.ค. 65

▶  ปฐมนิเทศ (ระดับคณะ) วันที่ 30-31 พ.ค. 65

👉  กำหนดการ https://freshy.snru.ac.th/?p=702

▶  รายงานตัว/ทำบัตรนักศึกษา วันที่ 25-27 พ.ค. 65

👉  กำหนดการ https://freshy.snru.ac.th/?p=722

▶  ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 26-27 พ.ค. 65

👉  กำหนดการ https://freshy.snru.ac.th/?p=733

▶  แต่งกายชุดนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง

👉  รูปแบบการแต่งกายนักศึกษาชั้นปีที่ 1 https://freshy.snru.ac.th/?p=683