ขั้นตอนการกลั่นกรองหลักสูตร/สาระสำคัญในการนำเสนอหลักสูตรต่อที่ประชุม

เผยเเพร่เมื่อ 1559 เข้าชม
folder conceptual idea ก่อนเปิดหลักสูตรใหม่
folder การกลั่นกรองหลักสูตร ก่อนนำเสนอ กวช
folder สาระสำคัญในการนำเสนอร่างหลักสูตร