แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงอาจารย์/เปลี่ยนแปลงหลักสูตรเล็กน้อย

เผยเเพร่เมื่อ 2838 เข้าชม
folder แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเล็กน้อย
folder แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
folder แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
folder การเขียนบบรรณานุกรม หลัก APA7

ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี1