หัวข้อข่าว

แจ้งปรับผลการเรียน I เป็น F อัตโนมัติ ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2563 และภาค กศ.ป. ภาคเรียนที่ 3/2563

ประกาศเรื่องการปรับลดค่าบำรุงการศึกษาเพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ภาคปกติ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2563 ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์)

กำหนดส่งเอกสารรายงานตัวนักศึกษา ปี 1 ปีการศึกษา 2564

กำหนดสัปห์ดามอบหมายงานนักศึกษา ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1/2564

การปรับผลการเรียน I เป็น F โดยอัตโนมัติ เทอม 2/2563 ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์)

กำหนดสัปดาห์มอบหมายงาน นักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.ป.) ประจำภาคเรียนที่ 3/2563

แจ้งการปรับผลการเรียน I เป็น F โดยอัตโนมัติ ภาคเรียนที่ 1/63 ภาคปกติ

ปรับผลการเรียน I เป็น F ภาคเรียน 1/63 ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์)