หัวข้อข่าว

รับสมัคร กศป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวรอบที่ 3 รับตรงร่วม

รับนักศึกษารอบ 2.1-5.2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

ประกาศโควตา เรียนดี62

รับนักศึกษารอบ 3

ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ โควตา (เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี) ปีการศึกษา 2562

รอบที่ ๒.๒ การรับแบบโควตา(เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เขตจังหวัด สกลนคร นครพนม มุกดาหาร บึงกาฬและกาฬสินธุ์

รอบที่ ๒.๑ การรับแบบโควตาความร่วมมือกับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เขตจังหวัด สกลนคร นครพนม มุกดาหาร บึงกาฬและกาฬสินธุ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว รอบรับตรงอิสระ (เพิ่มเติม) สาขาการศึกษา ครุศาสตร์ ค.บ. 5 ปี