หัวข้อข่าว

เอกสารการประชุม เรื่องการจัดการเรียนการสอนช่วง Covid-19 วันที่ 1 มิ.ย. 2563

ประกาศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาค กศ.ป. ภาคเรียนที่ 3/2562

การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาโดยไม่เสียค่าปรับ ภาค กศ.ป. ภาคเรียนที่ 3/2562

รอบ5

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 5 รับตรงอิสระ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563

ประกาศกำหนดสัปดาห์มอบหมายงาน นักศึกษาภาค กศ.ป. ภาคเรียนที่ 3/2562 ล่าสุด(18 มีนาคา 2563)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ประเภทเรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี ปีการศึกษา 2563

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ทดสอบ ประเภท (เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563

ประกาศการมอบหมายงานให้กับนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2562