หัวข้อข่าว

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 รับตรงอิสระ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 ประเภทโควตา (เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี)

กำหนดส่งเอกสารรายงานตัวนักศึกษา ปี 1 ปีการศึกษา 2564

dmhtta

covid19

ชำระค่าเทอม

กำหนดสัปห์ดามอบหมายงานนักศึกษา ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2564 วันที่ 26 มิ.ย. 2564

ประกาศแจ้งเปลี่ยนสาขาวิชาใหม่ที่ไม่สามารถเปิดสอนได้ ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2564

การปรับผลการเรียน I เป็น F โดยอัตโนมัติ เทอม 2/2563 ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์)