งานทะเบียนและรับเข้านักศึกษา

 

personal

หัวหน้างานทะเบียนและรับเข้านักศึกษา

นางมยุรา  รัตนบุญศิริ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สังกัด : งานทะเบียนและรับเข้านักศึกษา

personal

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย

นางวันเพ็ญ  ศรีมะโรง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สังกัด : งานทะเบียนและรับเข้านักศึกษา

 

นางสุมัทนา  รัตนกุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สังกัด : งานทะเบียนและรับเข้านักศึกษา

 

นางสมรัก  ผ่านสุวรรณ
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ดีด ส.3
สังกัด : งานทะเบียนและรับเข้านักศึกษา