หัวข้อข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ ประเภทเรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี ปีการศึกษา 2566

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565

ประกาศรับนักศึกษาใหม่เพิ่มเติม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ส.บ. 4 ปี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 เรียกลำดับสำรอง รอบที่ 2 รับตรง ค.บ. 4 ปี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันเป็นนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 รับตรง(ยื่นความจำนง ค.บ. 4 ปี)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์ยืนยันการเป็นนักศึกษาใหม่ รอบ 2 รับตรง ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565

ยื่นความจำนงเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ค.บ. 4ปี สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 รับตรง(หลักสูตร ค.บ. 4 ปี)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบที่ 2 รับตรง หลักสูตร ค.บ. 4 ปี

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2565