กิจกรรมบรรยายพิเศษ “จุดประกายความคิดสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่”

เผยเเพร่เมื่อ 742 เข้าชม
ศูนย์ศึกษาทั่วไป มรสน. จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ “จุดประกายความคิดสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่” ในวันที่ 7-8 ก.พ. 66 ณ หอประชุมจามจุรี 1 ม.ราชภัฏสกลนคร เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้กับโดยมีนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วมกว่า 1,000 คน

▪ในวันที่ 7 ก.พ. 66 มีพิธีเปิดกิจกรรม โดย ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดี แฃะกล่าวรายงานโดย อาจารย์วุฒิพงษ์ พันธุมนันท์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
▪วิทยากร บรรยาย
รศ.ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล เจ้าของ FB Page SeKrom สีกรม และ Ortelra เวชสำอางจากธรรมชาติ Natural Cosmetic
คุณธนกานต์ ศรียา นักออกแบบ infographic และ Logo

 

« ของ 2 »