คู่มือปฏิบัติงาน

เผยเเพร่เมื่อ 2435 เข้าชม

1. คู่มือการขออนุมัติผลสำเร็จการศึกษา

2. คู่มือตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา

3. คู่มือปฏิบัติงานการบริหารจัดการรับนักศึกษาใหม่

4. คู่มือปฏิบัติงานการติดตั้งเครื่องแม่ข่ายสำนักส่งเสริม