อบรม มคอ.3,5 และการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

เผยเเพร่เมื่อ 560 เข้าชม

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดอบรม มคอ.3 มคอ. 5 และการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้  วันที่ 10 กันยายน 2564 ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ โดยรองศาสตราจารย์ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวพิธีเปิดการอบรมของโครงการ วิทยาการอบรม มคอ.3 มคอ. 5  อาจารย์วุฒิพงษ์ พันธุมนันท์ ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และวิทยากรอบรมการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ  กำจัดภัย

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม

<<เอกสาร 1>>   <<เอกสาร 2>>   <<เอกสาร 3>>   <<เอกสาร 4>>     <<วิดีโออบรม>>