ประชุมสัมมนาวิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรัปบรุง พ.ศ. 2566

เผยเเพร่เมื่อ 1313 เข้าชม
ประชุมสัมมนาวิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรัปบรุง พ.ศ. 2566
วันที่ 5 พ.ค. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้อง 1141) ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


« ของ 2 »