เอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการพบอาจารย์

เผยเเพร่เมื่อ 390 เข้าชม

  1. กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการพบอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”
  2. เกณฑ์การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการสกลนคร-ศ.ดร.อลงกลด
  3. ความก้าวหน้าในอาชีพ