โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการพบอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

เผยเเพร่เมื่อ 307 เข้าชม

เอกสารประกอบการอบรม

  1. กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการพบอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”
  2. เกณฑ์การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการสกลนคร-ศ.ดร.อลงกลด
  3. ความก้าวหน้าในอาชีพ