ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

เผยเเพร่เมื่อ 126 เข้าชม

 

รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562
รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563
รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564
รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565