ขั้นตอนการกลั่นกรองหลักสูตร/สาระสำคัญในการนำเสนอหลักสูตรต่อที่ประชุม

เผยเเพร่เมื่อ 2155 เข้าชม
folder conceptual idea ก่อนเปิดหลักสูตรใหม่
folder ขั้นตอนการกลั่นกรองการนำเสนอร่างหลักสูตร
folder สาระสำคัญในการนำเสนอร่างหลักสูตร
folder คณะกรรมการระบบ CHECO