แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงอาจารย์/เปลี่ยนแปลงหลักสูตรเล็กน้อย

เผยเเพร่เมื่อ 3355 เข้าชม
folder สมอ.08(ตัวลงCHECO) หลังผ่านสภามหาลัย
folder แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเล็กน้อย
folder แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร
folder แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
folder การเขียนบบรรณานุกรม 

ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี1