ข่าวเด่น

แจ้งนักศึกษาภาคกศ.ป. (เสาร์-อาทิตย์) ปรับผลการเรียน I เป็น F อัตโนมัติ ภาคเรียนที่ 2/2558

แจ้งนักศึกษาภาคกศ.ป. (เสาร์-อาทิตย์) ปรับผลการเรียน I เป็น F อัตโนมัติ ภาคเรียนที่ 2/2558  นักศึกษาต้องดำเนินการแก้ผลการเรียน I อ่านต่อ“แจ้งนักศึกษาภาคกศ.ป. (เสาร์-อาทิตย์) ปรับผลการเรียน I เป็น F อัตโนมัติ ภาคเรียนที่ 2/2558”

เปิดรับนักศึกษาใหม่เพิ่มเติม ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 วันที่ 4 มี.ค. – 30 เม.ย. 2559

อ่านต่อ“เปิดรับนักศึกษาใหม่เพิ่มเติม ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 วันที่ 4 มี.ค. – 30 เม.ย. 2559”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ประเภทยื่นความจำนง ปีการศึกษา 2559

อ่านต่อ“ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ประเภทยื่นความจำนง ปีการศึกษา 2559”

แจ้งนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ปรับผลการเรียน I เป็น F อัตโนมัติ ภาคเรียนที่ 1/58

อ่านต่อ“แจ้งนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ปรับผลการเรียน I เป็น F อัตโนมัติ ภาคเรียนที่ 1/58”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา สาขาการศึกษา ค.บ. 5 ปี และสาขาวิชาการท่องเที่ยว ศศ.บ. 4 ปี

อ่านต่อ“ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา สาขาการศึกษา ค.บ. 5 ปี และสาขาวิชาการท่องเที่ยว ศศ.บ. 4 ปี”

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวรับนักศึกษาใหม่

หัวข้อข่าว เผยเเพร่เมื่อ

เปิดรับนักศึกษาใหม่เพิ่มเติม ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 วันที่ 4 มี.ค. – 30 เม.ย. 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ประเภทยื่นความจำนง ปีการศึกษา 2559

ประกาศรับนักศึกษาใหม่ รอบยื่นความจำนง ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว เผยเเพร่เมื่อ

แจ้งนักศึกษาภาคกศ.ป. (เสาร์-อาทิตย์) ปรับผลการเรียน I เป็น F อัตโนมัติ ภาคเรียนที่ 2/2558

กำหนดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการในโครงการ กศ.ป. งวดที่ 1 ภาคเรียนที่ 3/2558

ประกาศสัปดาห์หยุดมอบหมายงาน กศ.ป. ภาคเรียนที่ 3/2558

อ่านเพิ่มเติม

เอกสาร มคอ

หัวข้อข่าว เผยเเพร่เมื่อ

แบบฟอร์ม สมอ.08

คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ขั้นตอนการกลั่นกรองหลักสูตร/สาระสำคัญในการนำเสนอหลักสูตรต่อที่ประชุม

อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม

ดูงาน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนศึกษาดูงานที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

ผศ.เบญจวรรณ รอดแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคณะเข้าศึกษาดูงานที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อ่านต่อ“สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนศึกษาดูงานที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏกาญจนบุรี”

1

โครงการอบรมการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่พึงประสงค์ หัวข้อเรื่อง “ความรักวัยใส” โดย นพ.พูลสวัสดิ์ วงศ์วิชิต

โครงการอบรมการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่พึงประสงค์ หัวข้อเรื่อง “ความรักวัยใส” โดย นพ.พูลสวัสดิ์ วงศ์วิชิต  วันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา  อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านต่อ“โครงการอบรมการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่พึงประสงค์ หัวข้อเรื่อง “ความรักวัยใส” โดย นพ.พูลสวัสดิ์ วงศ์วิชิต”

00

การพัฒนาหลักสูตรโดยเน้นผู้ผลการเรียนรู้และกระบวนการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

อ่านต่อ“การพัฒนาหลักสูตรโดยเน้นผู้ผลการเรียนรู้และกระบวนการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์”

อ่านเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผศ.นันทิยา ผิวงาม
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ

ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ

ลิงค์

OCSCLogo-RGB-Small02-Trans
สกอ
ระบบบริหาร
กบข

ปฏิทิน

พฤษภาคม 2016
พฤ อา
« เม.ย.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

UserOnline